Funktionärer

Barbro Ahl

Valberedning

Monica Carlsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Lene Hedegård

Medlemsregisteransvarig CU

Bertil Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Folke Johansson

Valberedning

Ninnie Jonsson

Webbredaktör

Ann-Viol Karlsson

Valberedning

Gun-Britt Pehrsson

Revisor

Gunnar Petersson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Gunnel Svensson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Marita Svensson

Folkhälsa/Friskvård

Ulla Williamsson

Revisor