Verksamhetsplan SPF Seniorerna Milan Molkom 2020

Uppdaterades: 20 februari 2020

Verksamheten i SPF Milan kommer, även under 2020, att följa en tidigare beprövad grundstruktur beträffande, såväl verksamheterna, som förläggning i tid under året.

Medlemsmöten 2020:

Medlemsmöten kommer under året att hållas enligt följande plan, samt sommarfest i Norum och surströmmingsfest i Sanne bygdegård.

19 februari, 18 mars, 15 april, 19 maj. Sommarfest 17 juni. Surströmming 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december samt 13 januari 2021.

Julgröt och skinksmörgås serveras på januarimötet.

Årsmöte förläggs under februari månad, föreningen bjuder på förtäring.

Vid  december månadsmöte serveras julbord.

Styrelsen har ambitionen, att inom begränsad budget, kunna bjuda på varierande programinslag av god kvalitet, med förhoppning om, att man även tillgodoser olika smakriktningar.

Kaffe serveras vid varje tillfälle och god tid ges för social och trivsam samvaro, samt för aktuell information.

Årets programinslag skall, i stora drag, vara beslutade till årsmötet. Information, angående programinslagen, ges vid årsmötet, via utskick i utförlig folder, på föreningens hemsida, på vår anslagstavla vid Coop Molkom samt Facebook.

Föreningen, tillsammans med andra föreningar och organisationer i Molkom, deltar i projekt Träffpunkt Peking.

Resor och studiebesök anordnas under året. Information ges vid medlemsmöten, på hemsidan och på anslagstavlan.

Boule spelas varje torsdag, vintertid i Lindfors gamla skola och sommartid vid Molkoms idrottsplats. Vi har, även i år, för avsikt att deltaga i DM.

Publicerades: 20 februari 2019 Uppdaterades: 20 februari 2020