Nyheter

Årsmöteshandlingar och kallelse

Föreningens årsmöte hålls på grund av coronapandemin enligt rekommendation från förbundsstyrelsen "per capsulam" vilket innebär att vi undviker ett fysiskt möte. Årsmöteshandlingar med förklaring till arbetssättet finns att läsa genom att klicka på länken nedan.

Information från styrelsen

Viktig information från styrelsen. Läs mer på fliken Aktiviteter.

Coronainformation

Aktuell information till medlemmarna om Coronaläget. Se fliken Aktiviteter