Om föreningen

Uppdaterades: 12 september 2020

Välkommen till vår hemsida !

Spf Seniorerna Uppsala Västra-Nova  bildades 2016 genom att föreningarna Uppsala Västra och Nova slogs samman . Våra medlemmar kommer i huvudsak från Eriksberg , Norby och Valsätra . Vi är i nuläget 252 medlemmar . 

Månadsmöten med program , kaffeservering och lotteri äger rum på kommunens Träffpunkt , Granitvägen 5 Uppsala . Mötestiden är normalt första tisdagen i varje månad kl 13.00 . Månadsmötena annonseras vanligen i UNT Lördagen före evenemanget  under rubriken Pensionärsnytt .

Vi gör också studiebesök , erbjuder intressanta resor och ordnar studiecirklar i varierande ämnen.

Du får tidningen Senioren som kommer ut med 9 nr per år . SPF erbjuder också utmärkta kollektiva försäkringar till låga priser .

Medlemsavgiften är 260 kr per år varav 160 kr går till SPF förbundet , 30 kr till SPF distriktet och resterande belopp till föreningen.

Föreningens org. nr 817605-5120. Pg 443 75 21-0 . Medlemsavgiften betalas till bg 505-1743 .

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 12 september 2020