Aktiviteter

Uppdaterades: 01 februari 2021

Aktiviteter SPF Seniorerna Uppsala Västra Nova i Coronatider

Bästa föreningsmedlen 

På grund av rådande pandemiläget har förbundsstyrelsen rekommenderat föreningsstyrelserna att genomföra årsmötet per capsulam. Det innebär att styrelsen skickar epost eller vanlig post till  medlemmarna med förslagen till årsmötesbeslut.Det som krävs är att medlemmarna godkänner årets bokslut , övriga årsmötesbeslut samt valberedningens förslag till styrelse. Om du godkänner detta behöver du inte göra något mer .

Om du har synpunkter på förfarande och/eller förslag till beslut eller om du vill lämna en motion ska dessa ha inkommit till ordförande ullaholm35@gmail.com  eller Ulla Holm Eriksbergsvägen 30 ,75241 Uppsala senast den 23 februari 2021 . Om inga förslag till ändringar inkommer före detta datum godkänns nedanstående kallelse och beslut via årsmötet . Inkommer förslag till ändringar behandlas dessa separat och föreningens medlemmar informeras.

Vi föreslår att denna skrivelse är en kallelse till ett förenklat  årsmöte per capsulam via epost eller vanlig post .

Styrelsen

Föredragningslista  vid årsmöte 2021 med SPF Sneiorerna Uppsala Västra-Nova. Årsmötet sker per capsulam . 

Alla handlingar finns under fliken aktuellt 

 

Viktig information om corona, klicka på länken nedan. 

 

Information i Coronatider 

 

Viktigt meddelande från styrelsen.

Klicka här för att läsa informationen.

 

   

 

 

   

    

 

 

 

 

                                                         .          

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 01 februari 2021