VÄLKOMMEN TILL VÅRA AKTIVITETER

Uppdaterades: 03 september 2018

Under den här fliken kommer du att hitta det mesta av våra aktiviteter och evenemang, se menyn till vänster. Du hittar kontaktpersoner under resp. aktivitet. Eller ta kontakt med någon i SPF Seniorerna Havsörnens styrelse!

 

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 03 september 2018