Funktionärer

Uppdaterades: 10 september 2020
--todo--

Bo Axelsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ola Larsson

Trafik

--todo--

Lars Olof Legnerfält

Utbildning

--todo--

Sven-Olof Lundkvist

Resor

--todo--

Armi Samulisdotter Sundquist

Webbredaktör

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 10 september 2020