Framtida resor

Uppdaterades: 23 mars 2021

Här redovisar resekommittén sina planer inför framtiden dvs resor där t.x. datum ännu inte är fastlagt.

Publicerades: 10 april 2019 Uppdaterades: 23 mars 2021