Inbjudan - Äldre i trafiken

4 december 2017, kl 13.00 - 16.00

Inbjudan till NTF:s utbildningsdag om "Äldre i trafiken" för alla trafikombud och intresserade SPF medlemmar.
Klick här för att komma till inbjudan och program:

Hälsningar,
SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet