Pensionärsrådet

Rådet består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av stadsdelsnämnden efter nominering från pensionärsorganisationerna.

Pensionärsrådet i Skärholmen sammanträder cirka 10 gånger om året. 

Lokalt pensionärsråd (SPR) 2020

Vår förening representeras av två ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Ordinarie
Rune Axelsson, SPF Seniorerna Skärholmen
Christer Flink, SPF Seniorerna Skärholmen

Ersättare
Gertie Unhagen Deiving, SPF Seniorerna Skärholmen
Christin Lundqvist, SPF Seniorerna Skärholmen 
Lars Vallin, SPF Seniorerna Skärholmen

Om du vill läsa protokollen så vänd dig till någon av våra representanter (telefonnummer och e-postadresser hittar du under Funktionärer) eller läs på Stockholms Stads hemsida om protokoll:
http://insynsverige.se/stockholm-skarholmen/sok?s=pension%u00e4rsr%u00e5d
Där söker man på 'pensionärsrådet'. Det senaste protokollet kommer först.