Övriga aktiviteter

Morgonklubb Senior – onsdagar kl. 9.00-10.00
Skärholmens Sim- och Idrottshall. Styrketräning för 55+. Schemat annonseras på hemsidan. För andra kurser, se Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se, sök på Kurser för vuxna

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder föredrag och andra aktiviteter, med i vissa fall rabatt, i samarbete med SPF Seniorerna Skärholmen. Dessa aktiviteter annonseras på vår hemsida.