Studiebesök

Bindande anmälan sker på månadsträff eller till den som står som ansvarig. Anmäld deltagare som lämnar återbud senare än anmälningsdatum är betalningsskyldig. Vill du ha sällskap på resan, så träffas vi vid tunnelbanan i Skärholmen alt. busstorget. Våra studiebesök avslutas ofta med valfri fika eller lunch till självkostnadspris. För att delta i Studiebesök måste du vara medlem eller vänmedlem. Kostnader för studiebesök är subventionerade av föreningen. Andra anmälda som icke är medlemmar eller vän-medlemmar får stå på väntelistor för att delta i mån av plats och får betala fullt pris för aktiviteten. Våra arrangemang planeras ganska långt i förväg så vi reserverar oss för eventuella ändringar. Se den senaste informationen på föreningens hemsida www.spfseniorerna.se/skarholmen. Studiebesöken anordnas och subventioneras av SPF Seniorerna Skärholmen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. På grund av det osäkra läget med Coronapandemin har vi inga studiebesök planerade. Vi återkommer när läget förbättras och möjligheten finns.