Välkommen till SPF Seniorerna Katarina Sofia

Uppdaterades: 04 april 2018

Vid det extra årsmötet den 21/3 2018 beslöts enhälligt att SPF Seniorerna Sofia uppgår i SPF Seniorerna Katarina, som döps om till SPF Seniorerna Katarina Sofia.

Publicerades: 04 april 2018 Uppdaterades: 04 april 2018