Om föreningen

Uppdaterades: 21 april 2020

SPF Seniorerna Katarina Sofia

  • Bryggartäppan på Gotlandsgatan på Södermalm – foto Robert Söderström

SPF Seniorerna Katarina Sofia är en lokalavdelning av SPF Seniorerna och har drygt  1000 medlemmar.

Föreningen är en ideell intresseorganisation för pensionärer och bildades redan 1938. Från 1 mars 2018 är SPF Seniorerna Katarina och SPF Seniorerna Sofia sammanslagna till SPF Seniorerna Katarina Sofia.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Medlem kan den vara som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Vi välkomnar alla seniorer bosatta inom Katarina församling på Södermalm samt deras makar/makor eller sambor.

Årsavgiften är 280 kronor och består av avgifter till Riksförbundet (130 kr), Stockholmsdistriktet (40 kr) och SPF Seniorerna Katarina (80 kr). För årsavgiften får du även SPF:s tidning Senioren som utkommer med nio nummer per år.

Som medlem kan du delta i våra träffar, studiebesök, studieresor, utflykter m.m. En tisdag varje månad utom under sommaren ordnas en månadsträff med föredrag och underhållning. Du får nya vänner, trivsel och gemenskap.

Som en del av SPF Seniorerna strävar vi att bevaka dina rättigheter som pensionär såväl på riksplanet som på det lokala planet, det senare bland annat genom att vi deltar i stadsdelsnämndens pensionärsråd. 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 21 april 2020