Betalningar till SPF Seniorerna Katarina Sofia

Uppdaterades: 27 december 2018

Betalningar till SPF Seniorerna Katarina Sofia

Betalningar till SPF Seniorerna kan göras till vårt plusgiro 15 09 41-3.

Observera att betalning av medlemsavgift ska göras till förbundet när det har skickat ut fakturor.

Publicerades: 27 december 2018 Uppdaterades: 27 december 2018