Bli medlem

Kan vi locka dig att bli medlem? SPF Seniorerna Grödinge är en av föreningarna i SPF Seniorerna. Förbundet har ca. 261.000 medlemmar och av dessa finns ca 200 i SPF Seniorerna Grödinge. Tillsammans med andra pensionärsföreningar är vi en stor påtryckargrupp för att värna om pensionerna. Vi arbetar för äldres rätt till trygghet, för friskvård, trafiksäkerhet och vi sprider information bland våra medlemmar om förbundets inställning i frågor som rör oss pensionärer. Som medlem får du förbundets tidskrift ”Senioren” som utkommer med nio nummer per år.

Vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan vi f.n. bara ha en del aktiviteter. Vi spelar boule och bowling, vi går på promenader och vandringar. Vi håller kontakt med våra medlemmar genom ett veckobrev med de aktuella aktiviteterna för följande vecka.
I vanliga fall har vi medlemsmöte i Grödinge Bygdegård tredje onsdagen varje månad. Varje månadsmöte har ett program av något slag t.ex. föreläsning eller musik. Så dricker vi kaffe med smörgås och kaka. Varje vår och jul ordnar vi luncher.
Förutom aktiviteterna ovan har vi studiecirklar, ordnar kortare och längre resor, går på teater och museum. I vår lokal i Vårsta har vi handarbetscafé med datahjälp varannan vecka och pub en gång i månaden.
Som medlem får du medlemsrabatter hos ett antal företag.
Medlemsavgiften är 300 kr och blir du medlem under tiden 1/10 – 31/12 gäller den avgiften för hela 2021.
Vill du bli medlem i vår förening? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen.

Berit Åsberg
Medlemssekreterare

Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 300kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer