Om föreningen

Uppdaterades: 09 april 2020

Grödinge är numera en församling omfattande Grödinge landsbygd, Vårsta och Uttran med drygt 5000 innevånare. Till 1972 var Grödinge en egen kommun, men uppgick då i Botkyrka kommun.

Den 7 maj 1987 träffades 19 pensionärer från Grödinge i Kyrkans hus i Vårsta till ett möte för att bilda en egen SPF-förening i Grödinge. En del av dem var medlemmar i Botkyrka SPF.
Initiativtagare och sammankallande till det mötet var Sture Johansson. Grödinge hade ju en annan karaktär än Botkyrka, geografiskt, befolkningsmässigt och storleksmässigt.
Genom att bilda en egen förening skapade man större gemenskap kring sina intressen i Grödinge.
En representant från Förbundet, Åke Jakobsson, deltog och föreningen bildades.
En interimsstyrelse valdes med Sture Johansson som ordförande.
Tillsammans med honom bildade Erik Enroth, Olof Andersson, Inga-Lisa Kraft och Tora Wirell den första styrelsen.
Från början hade man sina medlemsmöten i Kyrkans Hus och från 1995 har månadsmötena hållits i Bygdegården.
För det administrativa hyr föreningen, från 1993, en lokal på Malmtorpsvägen 25 där
styrelsemöten, bridge, studiecirklar och mindre föreningsträffar hålls.
Enligt stadgarna ska föreningen verka för att:
*främja och med kraft verka för pensionärernas sociala och ekonomiska intresse
*främja studier och annan kulturell verksamhet
*främja friskvård och god livskvalitet
Föreningen arbetar mot dessa mål och har idag ca 200 medlemmar.

Grödinge mars 2019

Berit Åsberg
SPF Seniorerna Grödinge

Publicerades: 01 januari 2017 Uppdaterades: 09 april 2020