Om föreningen

SPF Seniorerna Boo är en livaktig förening med c:a 700 medlemmar

Vi ger dig

- en obunden organisation i tiden
- bra och trevlig social verksamhet
- kontakt med politiken
- arbete med intressefrågor
- bra och viktiga försäkringar
- tidningen Senioren

Medlemsavgiften är 290 kr per år,
inklusive SPF (förbundet och distriktet) samt föreningen i Boo

Varför är vår förening och SPF ett gott val ?

SPF bevakar dina rättigheter som pensionär !

SPF Seniorerna Boo ger dig som medlem
• gemenskap med andra i föreningens olika aktiviterer
• möjlighet att påverka beslut som politikerna fattar i äldrefrågor
• möjlighet att teckna förmånliga försäkringar som gruppolycksfalls- och gruppliv-.

samt rabatter i vissa affärer i Orminge och Björknäs. 


Vår adress är :
Utövägen 6
132 34 Saltsjö-Boo

Vår e-postadress:  boo@spfseniorerna.se

Vårt bankgiro : 630-3796

Swish: 123 125 9167


Vårt organisationsnummer : 80 24 08 - 4991
Vårt föreningsnummer inom SPF är : 0986