GDPR - Dataskyddsförordning

Uppdaterades: 19 november 2018

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla den 25 maj 2018 ersätter Personuppgiftslagen, PuL. Detta innebär, att alla bilder som kan knytas direkt eller indirekt till fysisk levande person, anses vara personuppgift. Detta innebär, att man normalt inte får publicera bilder på personer utan att dessa skriftligen har gett sitt samtycke. Det gäller också gamla bilder från tidigare fototillfällen. Det innebär också att vi kraftigt måste gallra i befintligt bildmaterial. /Anita o Karl-Erik - webredaktörer

Länk till Åtgärder och rutiner enligt GDPR antagna av föreningen 2018-11-05.

Länk till SPF Seniorerna Personer i bild och ljud på hemsidorna

Facebook

Är det tillåtet att publicera bild på en person på en Facebooksida utan att fråga personen i fråga?
Det beror på. Lagen säger inte att man alltid måste ha någons samtycke för att få lägga ut bilder på andra på nätet. Det måste bedömas i varje enskilt fall om bilden var sådan att man borde ha bett om lov. Datainspektionen rekommenderar att man frågar personen det handlar om. Om man lägger ut bilder, text eller filmer om någon annan finns alltid risken att det är kränkande i lagens mening och kanske till och med straffbart. Man kan få fängelsestraff för de allra grövsta kränkningarna. Den som råkat illa ut kan också ha rätt till skadestånd.

Publicerades: 01 maj 2018 Uppdaterades: 19 november 2018