Kontakta oss

Uppdaterades: 28 maj 2020

Lista över funktionärer finns i programbladet. Programbladet kan hittas under rubriken Aktiviteter ovan.

--todo--

Christer Albinsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Tage Backman

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Monica Ek

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Bengt Elmwall

Revisor

--todo--

Gunnar Eriksson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Göran Furuliden

Trafik

--todo--

Nils Erik Jacobsson

Valberedning

--todo--

Leif Johansson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Lillemor Larsson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Roland Larsson

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Berit Lillieh

Resor

--todo--

Sven Lillieh

Resor

--todo--

Bo Lindqvist

Revisor

--todo--

Anita Lööv

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Karl-Erik Lööv

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Björn Olsson

Valberedning

--todo--

Carl-Erik Unnebäck

Valberedning ordförande

--todo--

Christina von Dunin

Medlemsregisteransvarig CU

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 28 maj 2020