Kontakta oss

Uppdaterades: 03 mars 2021
--todo--

Anders Cederberg

Valberedning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Göran Edvardsson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

--todo--

Bobbis Eklund

Resor

--todo--

Anna Gothnier

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Jan-Olov Gunnarsson

Valberedning

--todo--

Kerstin Henningsson

Utbildning,Resor,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Märta Hermansson

Utbildning

--todo--

Åke Jernetz

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Folke Johansson

Revisor

--todo--

Margareta Johansson

Resor

--todo--

Kurt Karlsson

Webbredaktör

--todo--

Anders Knutsson

Trafik

--todo--

Jan Lundin

Valberedning ordförande

--todo--

Jan-Erik Sandegren

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Ingalill Wiberg

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Leif Vilhelmsson

Revisor

Programkommitté
Anne Cederberg (Sammankallande) 070-2615149
Gill Sandegren  070-2093613
Anna-Clara Antonsson  0506-14226

Festkommitté
Eja Nilsson (sammankallande) 0506-71181   070-6150782
Gunnel Andersson 0506-71508
Bengt Knutsson 0506-71920   076-8024427
Evy Rosman 0506-13101
Ann-Kristin Kjellberg 0506-71149
Anita Lennartsson 070-2541285

Serveringskommitté
Kerstin Henningsson (sammankallande) 0506-21089   0760-190820
Gun Johansson 0506-40379
Barbro Andersson 070-5869616
Gudrun Karlsson 070-5465547
Birgitta Jernetz 073-8467046
Hillevi Karlsson 0506-7125   070-2936854

Mötesvärdar
Gunnel Andersson 0506-71508
Laila Johansson 0506-30473
Gerd Axelsson 0506-71270
Inga-Lill Karlsson 0506-10703

Lokalansvariga
Gunnar Johansson (sammankallande) 0506-71843
Börje Eriksson 0506-71290   072-7129064
Bengt Knutsson 0506-71920   076-8024427
Lars-Göran Loodh 0506-12764   070-5614680

Biljettförsäljning vid medlemsmöten
Åke Jernetz 070-5143257
Ingrid Gustavsson 0506-10379

Lättgympa
Kerstin Bäffeldal 0506-21016

Pressombud
Stig-Evert Johansson  070-5893436  0506-15052  stigevertj@gmail.com
Inga Thorén  070-6463012

Publicerades: 04 mars 2017 Uppdaterades: 03 mars 2021