Betalning medlemsavgift

Uppdaterades: 22 januari 2021

Betala medlemsavgift med e-faktura

Till föreningar med central uppbörd: Påminn gärna era medlemmar om att de kan betala sin medlemsavgift för 2021 till SPF Seniorerna med e-faktura.
Medlemmar som vill betala 2021 års medlemsavgift med e-faktura anmäler sig till detta i sin internetbank. Anmälan behöver göras senast 2020-12-31. Exakt hur man går tillväga skiljer sig lite åt beroende på vilken bank man har. Medlemmarna kan även kontakta sin bank direkt så får de hjälp.
För medlemmarna innebär e-faktura att de slipper hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer vid betalning. Dessutom hjälper de till att spara pengar år SPF Seniorerna, samtidigt som miljön mår bättre av att vi skickar ut så få pappersfakturor som möjligt.
De medlemmar som redan har anmält sig till e-faktura, ca 13 000 st, behöver inte göra det igen.


Swedbank Mariestad 0501-68900
Nordea Mariestad 0771-224 488


Har du frågor kontakta Åke Jernetz 070 514 32 57,

Publicerades: 01 december 2020 Uppdaterades: 22 januari 2021