Kontakta oss

Uppdaterades: 30 mars 2020

Postadress:

SPF Seniorerna Osby
c/o: Björn Blomberg
Blombygård
283 91 OSBY

Telefon: 0708-773307, 0479-12755
E-post: blombygard@telia.com

Styrelsen och övriga ledamöter 2020

Namn Uppdrag Uppdrag Uppdrag Adress Pnr Ort Tfn Mobil E-post

Björn Blomberg Ordförande Osby, KPR, Blombygård 28391 Osby 0479-12755 0708-773307 blombygard@telia.com
Staffan Lutterdal Vice ordf. Sk.distr.ers. Esplanadg 9B 283 41 Osby 0705-626180 lutterdal.barum@live.se
Lena Gustavsson, Kassör, adj. Försäkringsombud, KPR. Segutslycke 2312, 283 91 Osby 0768-757119 lena.gustavsson@mbox307.swipnet.se
Inger Svensson Vice kassör, Försäkringsombud, Progr.grp V. Storg. 56 283 36Osby Osby 0479-13091, 0732-368807, gunanga@hotmail.com
Sven Koch Sekreterare Progr/resegrp. Solrosvägen 6, 283 43 Osby 0479-145 08 0704-354679, sven_koch@tele2.se
Gunnar Plambeck, vicde.sekr, Gärdesvägen 2b, 28344 Osby, 0705-508390
Astrid Forsberg, Ledamot, Progr./resegrp. Klockareg 14B, 283 31 Osby, 0479-13863 astrid.fors@hotmail.se
Gerd Holmén, Ledamot, Idrottsgatan 38A, 283 32 Osby, 0479-12424. 0767-670938
Ingrid Jonsson, Ledamot, Progr./resegrp. Studieombud, Aron Nils v 22, 283 32 Osby 0479-31777. 0706-794165, lulle_osby@telia.com

Åke Thelandersson, Revisor, Klöverv. 1B, 283 32 Osby, 0479-14072 akethelandersson@gmail.com
Marianne Johnsson, Revisor, Svinön 3132, 28372 Killeberg, 0479-91239 mia.johnsson@telia.com
Sonja Nilsson, Studieomb.ers,
Sven-Erik Johansson, Hörselombud, Svinön, 3192 Glimåkra, 0479-91226
EivarKarlsson, Hörselomb ers. Parkg 11A, 283 31 Osby, 0479-13219
Ingvar Andrén. Trafikombud, Industrig.40, 283 32 Osby, 0479-15388
Kjell Jeppsson, Trafikombud ers, Skogsgatan 8A, 283 31 Osby, 0479-12000
Anna-Greta Johansson, Friskv.ansv. V.Storgata 26, 283 31 Osby, 0723-113975

Gunilla Hagström, ers KPR, 0706-710264

Birgit Berg, Optimal, Skeingevägen 5B, 28332 Osby. 0706-943317 

John-Eve Reimer Revisor ers.
Rune Nilsson, Valberedning (Sammank), Genvägen, 28343 Osby, 0479-12836, 0708-773307, rune-nilsson@hotmail.com
Rolf Clemén Valberedning Lövängsv 28 283 33 Osby 0479-10390 0706-535326 rolf.gunilla.c@gmail.comVakant Valberedning
Vakant Valberedning

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 30 mars 2020