Om

Uppdaterades: 18 oktober 2018

När och Hur SPF Seniorerna Båstad Bjäre bildades


Föreningen grundades den 2 november 1982 med dåtidens namn Bjäre Pensionärsförening SPF. 1983 hade man 72 medlemmar. Idag är vi ca 700
medlemmar och ökar hela tiden. Upptagningsområde är Båstad och Torekov. Föreningen deltager aktivt i KPR och Anhörigföreningen. De interna programmet styrs till stor del av efterfrågan och berör då friskvård, ny kunskap, samhällsfrågor, underhållning och social samvaro. Under de senaste åren har vi haft åtminstone en längre utlandsresa per år. Våra systerföreningar Södra Bjäre i Förslöv bildades 5 år efter oss och Östra Karup var några år före oss efter att tillhört Halland tidigare. Tillsammans är vi ca1200 SPF-medlemmar på Bjäre.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 18 oktober 2018