Styrelse

Uppdaterades: 27 januari 2020
--todo--

Hans Adolfsson

Styrelsen ersättare

--todo--

Göran Arvidsson

Styrelsen kassör

--todo--

Barbro Bäck

Styrelsen ledamot

--todo--

Bernt Johansson

Styrelsen ersättare

--todo--

Ulla Karlsson

Styrelsen vice ordförande

--todo--

Lars-Göte Wiklund

Styrelsen ordförande

--todo--

Ulrike Åkesson

Styrelsen sekreterare

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 27 januari 2020