Hällestagården

Uppdaterades: 09 juni 2017

Hällestads samrådsnämnd

Inger Arvidsson 0122-501 34  070-71 72 407
Ulrice Åkesson 070-2022778
Ersättare Inga-Lill Lundin 0122-500 07


Hällestadsgårdens vänner

Anna-Greta Lundström 0122-439 26
Inga-Lill Lundin 0122-500 07
Wanja Wiklund 0122-505 91

 

Publicerades: 30 januari 2017 Uppdaterades: 09 juni 2017