Coronaläget/Restriktioner

SPF Seniorerna Söder Norrköping
meddelar att träffen för nya medlemmar den 17 januari skjuts på framtiden. Vidare kommer medlemsmötet den 25 januari att ställas in. Detta gör vi av hänsyn till allas hälsa.

Spridningen av coronaviruset har tagit ny fart och trots vaccineringen kan man fortfarande bli sjuk - någon kanske allvarligt sjuk. Hoppas ni har förståelse för styrelsens beslut. Promenaderna i Rambodal tisdagar och torsdagar fortsätter som vanligt.

Vi siktar fortfarande på att genomföra årsmötet som planerat den 22 februari. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 januari. Mera information om årsmötet kommer efterhand. SPF Seniorerna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Hälsningar styrelsen
SPF Seniorerna Söder Norrköping