SPF Söders månadsblad 2022:2

Allmänt
Styrelsen kommer nu att slutföra planeringen för föreningens aktiviteter för de kommande sex månaderna. Vi planerar att ge ut ett nytt programblad under mars som kommer att gälla t.o.m. september. Programbladet sänds ut med e-post. Till de som inte har anmält någon e-postadress skickar vi det med brev.

Agenda för den närmaste tiden

Årsmöte
Tisdagen den 22 februari Kl 14:00 i Syrianska kyrkan i Brånnestad.
Underhållning av Mikael Leonardson. Årsmöteshandlingar sänds ut med e-post samt finns att hämta hos Jan-Olof Steen.
Ett antal exemplar kommer som vanligt att finnas tillgängliga under möte.
OBS! Den här gången har vi lokalen på övervåningen. Hiss finns.

Möte med nya medlemmar.
Onsdag den 16 mars Kl 14:00 i Syrianska kyrkan i Brånnestad.
Vi bjuder in alla nya medlemmar för att orientera om vår förening

Månadsmöte
Tisdagen den 29 mars Kl 14:00 i Syrianska kyrkan i Brånnestad.
Månadsmöte med modevisning. Sandströms mode visar upp kläder.

Funktionärsmöte
Tisdag den 22 mars kl 14:00
Plats kommer att framgå av inbjudan
Samtliga funktionärer inkl. styrelsemedlemmar bjuds in för allmän information/diskussion om föreningens verksamhet. Vi kommer bland annat att diskutera våra instruktioner där ni kan/bör lämna synpunkter inom ert ansvarsområde

Promenader
Tisdagar och torsdagar Kl 10:30 Promenader i Rambodal.
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60.
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93

BIO på Cnema
SPF Seniorfilmer på Cnema
Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare information.

Påminner om vår e-postadress till föreningen
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com. Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så mejla oss.
OBS!
Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett e-mejl till föreningens e-post enligt ovan med
namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.

Det här har vi genomfört den senaste tiden
På grund av den ökade smittrisken beslutade vi att ställa in månadsmötet i januari

Promenader
Vi har fortsatt att gå promenader i Rambodalsområdet på 3 till 4 km. Under promenaden pratas det mycket och vi löser många världsproblem allt ifrån Covidpandemi till cykelställsproblem. Fler hälsas välkomna, det finns gott om plats på vägar, gångbanor och stigar

Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av mars

Månadsbladet 2022:2 i sin helhet finns att läsa  här som PDF
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.