SPF Söders månadsblad 2021:2

SPF Söders månadsblad 2021:2

Hälsningar från ordförande

Kära medlemmar,
Jag hoppas ni mår bra och orkar fortsätta att följa de råd och rekommendationer som myndigheterna föreskriver. Man kan faktiskt börja skymta ett slut på denna eländiga pandemi nu när vaccineringarna kommer i gång. Jag håller tummarna för att vi kan träffas igen mot slutet av sommaren.
Detta nummer av månadsbladet, som normalt bara skickas ut via e-post, har vi valt att skicka till alla medlemmar. Månadsbladet ersätter det traditionella programbladet för våren eftersom allt verksamhet ligger nere. Det innehåller, trots allt, en hel del information som kan vara nyttigt att känna till.
Trevlig läsning!

Månadsblad 2021:2
Detta månadsblad sänds ut till alla i vår förening. Eftersom vårens program i stort är inställt (endast promenader kvarstår) så avvaktar vi med utgivning av programbladet. Vi räknar med att detta Månadsblad till del ersätter programbladet. Vi kommer att annonsera som vanligt i NT före nästa månadsmöte som förhoppningsvis sker i slutet av augusti. Vi kommer även hålla er uppdaterade i kommande månadsblad och på vår hemsida.

Upprop för äldreomsorgen SPF Seniorerna kräver ordentliga förändringar i äldreomsorgen: högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt socialtjänstlag, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande. Förbundet uppmanar alla att skriva på äldreomsorgsuppropet. Gå in på förbundets hemsida www.spfseniorerna.se  och skriv på uppropet.

Årsmötet 2021 genomfördes via korrespondens som vi meddelat tidigare i NT och i utskickat underlag. Protokoll från mötet bifogas som bilaga i detta månadsblad. Den nya styrelsen samt alla funktionärer finns redovisad under punkten [5]. Nytt för i år är att vi nu har ett IT-ombud

Månadsmötena under våren är fortsatt inställda På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd har styrelsen beslutat att ställa in föreningens medlemsmöten under vintern och våren och satsar på att komma igång igen under augusti. Vi planerar att som tidigare genomföra våra möten i S:t Johannes församlingshem.
Det finns ett rykte som säger att vi inte får komma in i S:t Johannes men det är felaktigt. Att vi inte kan vara där nu beror på Corona-restriktioner.
Genom att "coronaanpassa" (hålla avstånd till varandra) planerar vi att även fortsättningsvis genomför våra tisdagspromenader. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig. Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis hålla sig hemma. Vi har inte planerat att genomföra några resor under våren utan vi satsar helhjärtat på att få till någon/några trevliga resor under nästa halvår. Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad.
Nästa nummer planerar vi skicka ut under april. Kom ihåg att meddela oss din e-postadress, även vid byte av e-postadress. Det är bättre att meddela oss en gång för mycket än en gång för lite för då kan vi inte nå Dig.

BIO på Cnema skjuts framåt i tiden Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema fortsätter att planera våra filmvisningar i framtiden, I första hand gäller det de två filmerna från vårens program 2020 som ställdes in av kända skäl. I nuläget vet vi inte när och hur vi kan återuppta filmvisningarna, allt är ju beroende på hur pandemin utvecklar sig. Vi återkommer med mer information efterhand.

Stanna hemma och gå en studiecirkel
SV kan nu i coronatider erbjuda ett antal digitala studiecirklar www.sv.se
Kostnad från 0 kr och uppåt.

  • Gå en distanskurs hemifrån
  • Anmäl dig till en studiecirkel eller föreläsning online. Det finns ett antal olika ämnen att välja på.
  • Plats för samtal
  • Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.
  • Använda digitala verktyg
  • Vi hjälper dig ta mötet online.
  • Se kultur online
  • Se livesänd musik, dans, teater, samtal eller annan kultur.

Det här har vi genomfört den senaste tiden 
Vi har fortsatt gå promenader på ca 3 km i en grupp i Rambodal.

Agenda för den närmaste tiden framöver
Nedanstående mycket tunna agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer.
Vi får hoppas att vi kan börja genomföra fler aktiviteter efter sommaren.
Just nu ser det positivt ut vad avser vaccineringen även om det går lite långsammare än den ursprungliga planen.
Vi kompletterar nu våra promenader med att även gå torsdagar.

Tisdagar och torsdagar Kl 10:30
Gemensamma promenader i Rambodal.
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60.
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93.
Under promenaden gäller "säkerhetsavstånd" till varandra,
så att vi reducerar risken att bli smittade.

Några påminnelser
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com
Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så maila oss.

OBS!
Ni som har bytt e-postadress eller inte har meddelat oss sin e-postadress, skicka ett mejl till föreningens e-post så kommer ni med på våra utskick.

Dela gärna detta månadsblad med medlemmar som du vet inte har tillgång till e-post. Glöm inte att kolla hemsidan då och då. Det är där vi kan sprida nyheter snabbast nu när vi inte kan ha medlemsmöten.

Månadsbladet 2021:2 i sin helhet finns att läsa här som PDF
Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i månadsskiftet mars.
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.