SPF Söders månadsblad 2021:1

SPF Söders månadsblad 2021:1

Upprop för äldreomsorgen
SPF Seniorerna kräver ordentliga förändringar i äldreomsorgen: högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt socialtjänstlag, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande. Förbundet uppmanar alla att skriva på äldreomsorgsuppropet. Gå in på förbundets hemsida www.spfseniorerna.se och skriv på uppropet.

Årsmötet 2021
Istället för ett fysiskt årsmöte kommer vi att skicka ut dokumentation till alla er alla via e-post eller som vanligt brev. Ni får sedan möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor på materialet fram till den 18 februari. Målet är att hela proceduren ska vara avslutad till den 25 februari.

Månadsmötena under hösten/vintern är fortsatt inställda
På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd har styrelsen beslutat att ställa in föreningens medlemsmöten under vintern och våren och satsar på att komma igång i slutet av maj.
Genom att "coronaanpassa" (hålla avstånd till varandra) hoppas vi kunna fortsätta med tisdagspromenader under året. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig. Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis hålla sig hemma.
Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad. Nästa nummer planerar vi skicka ut under mars.

BIO på Cnema skjuts framåt i tiden
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer tillsammans med Cnema fortsätter att planera våra filmvisningar i framtiden, I första hand gäller det de två filmerna från vårens program 2020 som ställdes in av kända skäl. I nuläget vet vi inte när och hur vi kan återuppta filmvisningarna, allt är ju beroende på hur pandemin utvecklar sig. Vi återkommer med mer information efterhand.

Stanna hemma och gå en studiecirkel
SV kan nu i coronatider erbjuda ett antal digitala studiecirklar  www.sv.se
Kostnad från 0 kr och uppåt.

  • Gå en distanskurs hemifrån
  • Anmäl dig till en studiecirkel eller föreläsning online. Det finns ett antal olika ämnen att välja på.
  • Plats för samtal
  • Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.
  • Använda digitala verktyg
  • Vi hjälper dig ta mötet online.
  • Se kultur online
  • Se livesänd musik, dans, teater, samtal eller annan kultur.

Det här har vi genomfört den senaste tiden

Promenader
Vi har fortsatt gå promenader på ca 3 km i en grupp i Rambodal.

Agenda för den närmaste tiden framöver
Nedanstående mycket tunna agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer. Vi får hoppas att vi kan börja genomföra aktiviteter under våren. Just nu ser det positivt ut vad avser vaccinframtagningen.

Tisdagar Kl 10:30
Gemensamma promenader i Rambodal.
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60.
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93.
Under promenaden gäller "säkerhetsavstånd" till varandra,
så att vi reducerar risken att bli smittade.

Några påminnelser
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com
Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så maila oss.

OBS!
Ni som har bytt e-postadress eller inte har meddelat oss sin e-postadress, skicka ett mejl till föreningens e-post så kommer ni med på våra utskick.

Dela gärna detta månadsblad med medlemmar som du vet inte har tillgång till e-post. Glöm inte att kolla hemsidan då och då. Det är där vi kan sprida nyheter snabbast nu när vi inte kan ha medlemsmöten.

Månadsbladet 2021:1 i sin helhet finns att läsa här som PDF
Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i månadsskiftet mars.
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.