SPF Söders månadsblad 2020:1

SPF Söders månadsblad 2020:1

Nyhet för året. Vi i SPF Söder kommer från och med januari 2020 att skicka ut en månadsrapport om vad som skett i föreningen och vad som kommer att ske framöver. Vi lägger in det här som en PDF-fil

SPF Söders månadsblad 2020:1