Kontakta oss

Elisabet Andersson

Resor

Inga Eklund

Valberedning

Karl-Erik Elofsson

Revisor

Margareta Eriksson

Resor

Inger-May Grimheden

Resor

Marja Jansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Läkemedelsansvarig

Ing-Marie Kjellberg

Utbildning

Gunnar Landegren

Webbredaktör

Inger Larsson

Medlemsregisteransvarig CU

Stig Larsson

Trafik

Lennart Magnusson

Resor,Folkhälsa/Friskvård

Elin Martinson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Lisbeth Olsson

Medlemsregisteransvarig CU

Anders Perme

Revisor

Kristina Edvardsson

Valberedning