Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Karlsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Magnusson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Bertil Göransson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Eriksson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Larsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Ekstein

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Margret Ewergårdh

Styrelsen sekreterare