SPF Seniorerna Mellerudsbygden

.

                               Historik

                                    Till första mötet ett sjuttiotal kom
                                    och ingen enda vände om.
                                    Erik i Läperud sa "Välkommen"
                                    nu har vi redan stommen
                                    till pensionärsföreningen vår
                                    som skall verka i många år

Mauritz Magnusson blev vår första ordförande och därmed hade SPF Mellerudsbygden bildats. Han höll i klubban i fem år och överlämnade den 1983 till Johan Jonsson. Han var ordförande i nio år och fick därmed arrangera vårt 10-årsjubileum. Detta hölls på Värdshuset på Dal fredagen den 22 april 1988. För underhållningen stod Jan och Camilla Berglöv.

1993 blev Thore Ericsson ordförande. Vi var nu framme vid vårt tjugoårsjubileum som hölls i Templargården den 12 september 1998. Hela 125 gäster kom för att fira jubilaren. Thore hälsade alla välkomna. Han vände sig speciellt till distriktsordförande Hans Hansson med maka. För underhållningen stod "Sångarvännerna". Även en teatergrupp bidrog till underhållningen.

Harriet Jönsson blev vår första kvinnliga ordförande. Hon övertog ordförandeklubban år 2000.Driftiga kvinnor valdes in i program och resekommitten. Det blev många resor både inom och utanför landet Många intressanta föredragshållare har gästat våra månadsmöten. Det har även varit mycket sång och musik på våra möten. Vårt 30-årsjubileum firades i Templargården den 25 april 2008. Solveig Lundin från Bengtsfors stod för cateringen. För underhållningen stod Hobbygänget.

År 2010 valdes Arne Pettersson till ordförande. Medlemsantalet hade nu ökat till 250. Vår förening bytte namn till SPF Seniorerna Mellerudsbygden.
2015 Valdes Stig Larsson till ordförande.