Om föreningen

Våra mål och vårt syfte

  • Vi vill bli fler medlemmar för att bättre kunna påverka kommunala och andra     myndigheters beslut som rör äldre.
  • Vi vill erbjuda våra medlemmar intressanta och stimulerande upplevelser under trivsamma former i god anda.
  • Vi vill ta tillvara våra medlemmars idéer och önskemål.
  • Vi är representerade i SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet med möjlighet att påverka beslut på distriktsnivå.
  • Vårt valspråk är

                                                VI VILL MER