Våra uppskattade vandringar

Under vår och höst har vi normalt ett omfattande program med Fredagsvandringar och vi hoppas att kunna återuppta dessa i normal omfattning under maj månad. Eventuella ändringar kommer fr.o.m 1:a maj att annonseras i Gästboken på samma sätt som före pandemin,