Våra mål och vårt syfte

  • Vi vill bli fler medlemmar för att bättre kunna påverka kommunala och andra myndigheters beslut som rör äldre
  • Vi vill erbjuda våra medlemmar intressant och stimulerande upplevelser under trivsamma former i god anda
  • Vi vill ta tillvara våra medlemmars idéer och önskemål
  • Vi är representerade i SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet med möjlighet att påverka beslut på distriktsnivå

 

                                          Vårt valspråk är

                                            VI VILL MER