Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Andersson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Gertrud Sunding

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunhild Sundberg

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Margaretha Svensson

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Knut Richardsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Jonsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Osterling

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anita Tottegård

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gerd Karlsson

Styrelsen sekreterare