Kallelse till Årsmöte den 19 februari i Revsunds sockenstuga