Föreningens stadgar

Föreningens stadgar, beslutade vid årsmötet.