Månadsträffar

Varje månad försöker vi ha någon träff för medlemmarna, ibland i samarbete med PRO.