Vårens cirklar

Gymnastik onsdagar 10.30. Start 11 januari.

Bokcirkeln torsdagar jämna veckor 13.00. Start12 januari.

Målarcirkel 18 januari ojämna veckor efter gympan.

Stickcafe´ 19 januari torsdagar ojämna veckor.