Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Anne-Charlotte Haverskog

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Hermansson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Olsson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

MarieLouise Lundin

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Kristiansson

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Phoebe Bodin

Webbredaktör