Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Thomas Persson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Jola Andersson

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

MarieLouise Lundin

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Hermansson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Nils Backlund

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anne-Charlotte Haverskog

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Sonja Persson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Andersson

Styrelsen sekreterare