KPR, Kommunala Pensionärsrådet

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Strandberg

Ledamot KPR