Funktionärer

Kerstin Hall

Revisor

  • Tel:
  • Epost:

Annette Eriksson

Revisor

Kerstin Hall

Revisor

  • Tel:
  • Epost:

Sven-Ove Rosén

Valberedning

Siv Strandberg

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie