Avtackningar vid årsmötet 2018

Uppdaterades: 08 mars 2018

Efter många års engagemang i styrelsens arbete avgick Inga Bengtsson och Kurt Johansson vid årsmötet 2018. Ordförande Leif Johansson tackade för ett fint samarbete under de gångna åren.

Publicerades: 08 mars 2018 Uppdaterades: 08 mars 2018