Styrelsen

Ordförande Kerstin Hindriks, k.hindriks@telia.com

Vice ordförande Östen Sjöblom, osten.sjoblom@gmail.com

Sekreterare Birgit Henriksson, birgitgotland@outlook.com

Kassör Birgitta Olofsson, rottan617@hotmail.com

Medlemsregisteransvarig Örjan Högberg, orjan.hogberg@hotmail.com

Ledamot Majken Björkegren, majken.bjorkegren@gmail.com

Ledamot Ulf Ljungh, ulf.ake.ljung@outlook.com

Ersättare Rosel Magnusson, rosel.magnusson@gmail.com

Ersättare Åke Hansson, graneake@hotmail.com