Organisation

Verksamheten hålls samman av en styrelse som sammanträder ca 1 gång per månad. 

Medlemmarna ingår i en kommitté och i dag finns 6 kommittéer.