Om föreningen

Norrkretsen Fårösund är en politiskt och religöst obunden ideell pensionärsförening med ett 90-tal medlemmar och ingår i Sveriges Pensionärsförbund SPF samt tillhör Gotlandsdistriktet av SPF
Föreningen bildades 8 maj 1991 med hjälp från Fåröföreningen som bildades nästan 20 år tidigare
Vår strävan är att ge våra medlemmar möjlighet att under gemytliga former träffas och umgås med olika aktiviteter på möten, utflykter och resor.
Nya medlemmar är välkomna i föreningen och medlemskap kan du få som uppbär pension av något slag. Om du är gift eller sambo med medlem kan du också få bli medlem även om du inte är pensionär själv.

Vi erbjuder aktiviteter som

Boule Studiecirklar
Priffe

Välkomna som medlem i vår förening